ออกแบบโลโก้ บ้านรักรถ

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ the One graphic

ดีไซเนอร์ the One graphic ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 14 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ บ้านรักรถ

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ศุูนย์บริการคาร์แคร์มาตรฐาน

ชื่อโลโก้

บ้านรักรถ

รูปทรงของโลโก้

คู่สีอบอุ่น สะอาด

แนวทางการออกแบบ

ลายเส้นน้อยๆ จำง่าย

รายละเอียดอื่นๆ

ตัวอย่างที่ เสกตมา ไม่จำเปนต้องยึดติด

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

ninetyfive

แสดงความคิดเห็น