ออกแบบโลโก้ NYX Cable

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ K design

ดีไซเนอร์ K design ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 58 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ NYX Cable

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ขายสายไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
ลูกค้า เพศชายอายุ 30-50 ปี เป็นวิศวกรไฟฟ้า

ชื่อโลโก้

์NYX CABLE

โทนสี

ฟ้า และสีอื่นๆอีกหนึ่งสีที่เข้ากัน

แนวทางการออกแบบ

เรียบง่ายและทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ตราบริษัท ตรายาง ตราสินค้า

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

Nueng

แสดงความคิดเห็น