ประกวดออกแบบโลโก้ TNW INTERNATIONAL

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ K design

ดีไซเนอร์ K design ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 10 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ประกวดออกแบบโลโก้ TNW INTERNATIONAL

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

ชื่อโลโก้

TNW INTERNATIONAL IMPORT & EXPORT CO, LTD.

ตราสัญลักษณ์

ต้องการรูปตราสัญลักษณ์พร้อมทั้งชื่อด้วยค่ะ

แนวทางการออกแบบ

หรูหรา เรียบง่าย เข้าใจง่าย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

นำโลโก้ไปใช้ทำเสื้อด้วยค่ะ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

aumaim

แสดงความคิดเห็น