ออกแบบโลโก้ หมู่บ้านเดอะทาดิโอ้

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ

ดีไซเนอร์ ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 23 แบบ

ดูผลงานที่เข้าร่วมทั้งหมด

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ หมู่บ้านเดอะทาดิโอ้

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

หมู่บ้านจะดสรรขายทาวน์โฮมชั้นเดียว

ชื่อโลโก้

เดอะทาดิโอ้ the tadeo

โทนสี

สดใส

แนวทางการออกแบบ

ยุโรป

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

โลโก้หมู่บ้าน เสื้อพนักงาน หัวจดหมาย นามบัตร

รายละเอียดอื่นๆ

เดอะทาดิโอ้
The Tadeo
ทาวน์โฮมชั้นเดียวดีไซน์ยุโรปร่วมสมัย
กลุ่มลูกค้าคืออาจารย์และนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

พาณิชย์

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

nottinghi

แสดงความคิดเห็น