ประกวดออกแบบโลโก้ Chaiyaphum Park Hotel

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ TSU Design

ดีไซเนอร์ TSU Design ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 5 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ประกวดออกแบบโลโก้ Chaiyaphum Park Hotel

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

โรงแรม

ชื่อโลโก้

Chaiyaphum Park Hotel

ตราสัญลักษณ์

ตัว C ใหญ่ๆ หัวเป็นพยานาคและมีหาง

โทนสี

เหลืองทอง

แนวทางการออกแบบ

อินเตอร์ หรูหรา

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ตรายาง ทุกอย่าง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

ralpoe

แสดงความคิดเห็น