ประกวดออกแบบโลโก้ CE9

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ handmade3d

ดีไซเนอร์ handmade3d ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 16 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ประกวดออกแบบโลโก้ CE9

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

จัดตั้งกลุ่มวิศวกรเพื่อแนะนำและถ่ายถอดองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมโยธา โดยเป็นการรวมกลุ่มวิศวกรจากหลากหลายบริษัท เน้นพบปะ แลกเปลี่ยนด้านวิชาการงานก่อสร้าง ทั้งการออกแบบ ก่อสร้าง และงานเขียนแบบ 3D ไม่เน้นทางด้านการค้าในกลุ่มมีทั้งสิ้น 9 คน

ชื่อโลโก้

CE9

รูปทรงของโลโก้

กลม

โทนสี

น้ำเงิน

แนวทางการออกแบบ

เรียบง่าย ดูทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ทำเสื้อกลุ่ม ทำลายน้ำผลงาน

เวปไซต์หรือแฟนเพจ

ไม่มี

กลุ่มเป้าหมาย

การก่อสร้าง

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

637332

แสดงความคิดเห็น