ประกวดออกแบบโลโก้ SweetFramKorat

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ TSU Design

ดีไซเนอร์ TSU Design ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 13 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ประกวดออกแบบโลโก้ SweetFramKorat

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ฟาร์มกุ้ง

ชื่อโลโก้

SweetFramKorat

ตราสัญลักษณ์

กุ้งก้ามแดง

แนวทางการออกแบบ

ขอแบบวัยรุ่นๆหน่อย ออกแบบเเนวๆรถซิ่ง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

tonne52

แสดงความคิดเห็น