ออกแบบโลโก้ Wealth Clinic

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ

ดีไซเนอร์ ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 47 แบบ

ดูผลงานที่เข้าร่วมทั้งหมด

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ Wealth Clinic

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

นักวางแผนการเงินและการลงทุน ทำหน้าที่คัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกชนิดให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่แท้จริงของลูกค้า

ชื่อโลโก้

Wealth Clinic

โทนสี

โทนสีดูผ่อนคลาย

แนวทางการออกแบบ

มีความน่าเชื่อถือ

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

เป็นรูป Profile และ Cover Page ใน Social Media เช่น facebook Line@

เวปไซต์หรือแฟนเพจ

รายละเอียดอื่นๆ

อยากให้โลโก้สื่อถึงความมั่นคงและมั่งคั่งไปพร้อม ๆ กัน

กลุ่มเป้าหมาย

ธนาคาร

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

saviola54

แสดงความคิดเห็น