ออกแบบโลโก้ ข้าวสาร ตรา ธัญชาติ

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ TSU Design

ดีไซเนอร์ TSU Design ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 22 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ ข้าวสาร ตรา ธัญชาติ

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

จำหน่ายข้าวสาร

ชื่อโลโก้

ธัญชาติ

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย น่าเชื่อถือ

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ใส่บนแพคเก็ตสินค้า,ใช้เป็นโลโก้บริษัท

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

489990

แสดงความคิดเห็น