ออกแบบโลโก้ P’cha (พีช่ำ)

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ

ดีไซเนอร์ ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 12 แบบ

ดูผลงานที่เข้าร่วมทั้งหมด

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ P’cha (พีช่ำ)

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

สบู่ ชุดบำรุงผิว แนวไทยๆ

ชื่อโลโก้

P’cha (พีช่ำ)

รูปทรงของโลโก้

ขอเป็นแบบวงกลมมีลำยไทยล้อมรอบ

โทนสี

ขอบวงกลมทอง ตัวอักษรสีทอง

แนวทางการออกแบบ

หรูหรำ ดูมีรำคำ ทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ตรำยำง,ติดสินค้ำ,ท ำโลโก้เสื้อ

รายละเอียดอื่นๆ

- ต้องกำรโลโก้อักษรตัว P แบบฟอนต์ในรูปภำพ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

achara23

แสดงความคิดเห็น