ออกแบบโลโก้ Awesome Software

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ

ดีไซเนอร์ ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 19 แบบ

ดูผลงานที่เข้าร่วมทั้งหมด

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ Awesome Software

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

บริษัททีทำเกี่ยวกับ Startup ไม่ว่าจะเป็น www.design365days.com และ Startup ที่กำลังจะเปิดใหม่ www.localpillow.com

ชื่อโลโก้

Awesome Software , ออซั่ม ซอฟต์แวร์

ตราสัญลักษณ์

ออกแบบตามเหมาะสมให้เข้ากับธุรกิจ

แนวทางการออกแบบ

หรูหรา เหมาะสมกับธุรกิจไอที

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ตรายาง , เสื้อ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

Admin

แสดงความคิดเห็น