ออกแบบโลโก้ ตรายุ้งทอง

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ

ดีไซเนอร์ ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 20 แบบ

ดูผลงานที่เข้าร่วมทั้งหมด

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ ตรายุ้งทอง

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ทำธุรกิจข้าวสาร

ชื่อโลโก้

ตรายุ้งทอง

ตราสัญลักษณ์

ต้องการให้ออกแบบ โลโก้เป็น รูปยุ้งข้าวแบบไทยๆ ที่ดูดี และทันสมัย อาจจะมีรูปรวงข้าว ประกอบในโลโก้ด้วยก็ได้

โทนสี

เนื่องจากกระสอบที่ใช้สกรีนลงเป็นกระสอบธรรมดา ดังนั้นรูปโลโก้ ตัวหนังสือ และลวดลายที่สกรีนลงได้ จึงเป็นแบบรูปวาด ไม่ใช่รูปถ่าย จึงใช้สีที่สกรีน ได้ประมาณ 2-3 สี หรือ มากสุด 4 สี

แนวทางการออกแบบ

อยากให้ออกแบบให้ดูดี และ ทันสมัย ไม่เหมือน กระสอบข้าวสาร แบบทั่วๆไป

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

นำโลโก้ไปใช้พิมพ์ บนกระสอบข้าวสาร

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

Jeabby

แสดงความคิดเห็น