ออกแบบโลโก้ เซฟสโตร์ ค้าส่งสะดวกซื้อ

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ handmade3d

ดีไซเนอร์ handmade3d ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 16 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ เซฟสโตร์ ค้าส่งสะดวกซื้อ

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

เป็นธุรกิจขายสินค้าอุปโภค-บริโภค

ชื่อโลโก้

เซฟสโตร์ ค้าส่งสะดวกซื้อ โดยให้คำว่า "ค้าส่งสะดวกซื้อ" อยู่ข้างล่าง

ตราสัญลักษณ์

ออกแบบให้ด้วย

รูปทรงของโลโก้

สี่เหลี่ยม

โทนสี

ตามความเหมาะสม

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัยและเรียบง่าย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ทำป้ายไฟ(แบบป้ายเสาเซเว่น)

รายละเอียดอื่นๆ

ในรูปอยากลองแบบ ไม่มีรถเข็นครอบด้วย
ตัวหนังสือคำว่า Save Store เป็นภาษาไทยลองดูด้วยครับ

ตรงขีดๆเอาเป็นขีดแนวนอนซัก5ขีดพอนะครับ

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

chayatat

แสดงความคิดเห็น