ออกแบบโลโก้ THORNS WAVES

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Mee Maimak

ดีไซเนอร์ Mee Maimak ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 15 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ THORNS WAVES

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ออกแบบ,ติดตั้ง เครื่องสร้างคลื่นเทียม,Wave machine

ชื่อโลโก้

THORNS WAVES

โทนสี

น้ำเงิน,ฟ้า,ส้ม,เขียว

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย,รู้สึกสนุกเมื่อเห็น

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ติดสินค้า,ตรายาง

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

Thorn

แสดงความคิดเห็น