ประกวดออกแบบโลโก้ PEAK

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ handmade3d

ดีไซเนอร์ handmade3d ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 32 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ประกวดออกแบบโลโก้ PEAK

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ผลิต ออกแบบชุดกีฬา

ชื่อโลโก้

PEAK

ตราสัญลักษณ์

P

แนวทางการออกแบบ

แนวกีฬา ที่โดดเด่น

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ติดสินค้า

รายละเอียดอื่นๆ

ชอบแนวๆ ตามรูปแนบ

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

okalog

แสดงความคิดเห็น