ประกวดออกแบบโลโก้ Thanya Crest

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ประกวดออกแบบโลโก้ Thanya Crest

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -สร้างตึก

ชื่อโลโก้

อยากได้เป็นตัวอักษรย่อไม่เกิน 3-4 ตัว เฉพาะภาษาอังกฤษ ช่วยคิดให้หน่อย

ตราสัญลักษณ์

ยังคงเดิม ให้ออกแบบแค่ตัวอักษรโลโก้

แนวทางการออกแบบ

หรูหรา

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ขึ้นป้ายโครงการ

รายละเอียดอื่นๆ

ตามรูป คือแนวที่อยากได้

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

ไฟล์แนบ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

belltnw

แสดงความคิดเห็น