ออกแบบโลโก้ Saythip lao silk

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Mee Maimak

ดีไซเนอร์ Mee Maimak ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 16 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ Saythip lao silk

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ร้านขายผ้าไหนลาว

ชื่อโลโก้

Saythip lao silk ( ST LAO SILK)

ตราสัญลักษณ์

แล้วแต่ การออกแบบ

รูปทรงของโลโก้

แล้วแต่ การออกแบบ

โทนสี

น้ำเงินอ่อนและทอง

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ป้ายด้านหน้าร้ายขาย,ทำตรายาง, ติดสินค้า

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

phaitoun

แสดงความคิดเห็น