ออกแบบโลโก้ SWD Free Zone

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ TSU Design

ดีไซเนอร์ TSU Design ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 22 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ SWD Free Zone

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

Engineering

ชื่อโลโก้

SWD Free Zone

โทนสี

น้ำเงินสีเดียว

แนวทางการออกแบบ

เรียบง่ายแต่ทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ทำป้ายติดหน้าพื้นที่ ประกอบเอกสารสนับสนุนการขาย เวบไซต์ นามบัตร

รายละเอียดอื่นๆ

สินค้า : เขตปลอดอากร (Free Zone)

รายละเอียดธุรกิจ : พื้นที่ Fabrication Free Zone ของ SWD Free Zone เป็นพื้นที่ให้บริการแก่ลูกค้าผู้นำเข้าสินค้าเพื่อประกอบ ซ่อมบำรุง สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่น ที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศผลิต และส่งจำหน่ายยังต่างประเทศ ผู้ที่นำสินค้าเข้ามายังพื้นที่นี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ยี่ห้อ : SWD Free Zone
Slogan : Fabricate Your Export

โลโก้ที่ต้องการ
1. โทนสี น้ำเงินสีเดียว
2. รูปแบบโลโก้ ลายเส้น
3. มีความทันสมัย แต่เรียบง่าย ดูน่าเชื่อถือ เป็นมิตร
4. มีตัวหนังสือชื่อยี่ห้อประกอบกับสัญลักษณ์โลโก้

ข้อมูลเขตปลอดอากร
http://onestopservice.ditp.go.th/download/file/42_Free_zone.pdf

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

SWDinno
ความคิดเห็นที่ 1
Admin  11/10/2559 11:11
ขอขยายเวลาเพิ่มอีกหน่อยนะคะ

แสดงความคิดเห็น