ออกแบบโลโก้ Jarther

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ TSU Design

ดีไซเนอร์ TSU Design ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 15 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ Jarther

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

เครื่องสำอางค์

ชื่อโลโก้

Jarther

ตราสัญลักษณ์

ไม่มี

รูปทรงของโลโก้

อิสระ

โทนสี

ธรรมชาติ ผสมผสานความทันสมัย เป็นมิตรและปลอดภัย

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัยแต่ยังคงความเป็นไทย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ติดสินค้า เว็บไชต์

รายละเอียดอื่นๆ

Jarther มาจาก Jarunee เป็นชื่อเจ้าของแบรนด์ที่ผลิตเครื่องสำอางค์ Ther มาจาก father พ่อมากจากรากหญ้า พื้นฐานเป็นชาวบ้าน และมีลูกสืบสานนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมสานต่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เป็นมิตรกับธรรมชาติและปลอดภัย ไม่จำเป็นต้องสีชมพู หรือมีคำว่า jarthr ติดในโลโก้
ไฟล์ที่ให้เป็นโลโก้อันเก่าที่ได้ทำการออกแบบไว้ แต่รู้สึกไม่ชอบ อยากได้โลโก้ที่มีเอกลัษณ์ เห็นแล้วจดจำได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิง อยากให้เห็นแล้วว่าเป็นแบรนด์ที่มีการมอบ และสืบทอด และมีเป้าหมาย มุ่งมั่น ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

khanjai

แสดงความคิดเห็น