ประกวดออกแบบโลโก้ CarFinn

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ handmade3d

ดีไซเนอร์ handmade3d ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 48 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ประกวดออกแบบโลโก้ CarFinn

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ทำธุรกิจ FinTech เกี่ยวกับ การเงิน และ รถยนต์

ชื่อโลโก้

CarFinn

ตราสัญลักษณ์

เกี่ยวข้องกับ รถ และ เงิน

โทนสี

ออกสีฟ้าน้ำเงินตาม ตัวอย่างข้างล่าง และในเอกสารแนบ

แนวทางการออกแบบ

แนวทางการออกแบบให้ ทันสมัย และ เรียบง่าย คล้ายๆตัวอย่างในภาพ

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ทำ ตรายาง ,Web ,Mobile App, ทำเสื้อบริษัท

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

krit_aj

แสดงความคิดเห็น