ประกวดออกแบบโลโก้ Connex

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ zerizava

ดีไซเนอร์ zerizava ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 17 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ประกวดออกแบบโลโก้ Connex

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

จำหน่าย Accessories ของโทรศัพท์มือถือ

ชื่อโลโก้

Connex

แนวทางการออกแบบ

โลโก้แบรนสินค้า

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

Tigerinter

แสดงความคิดเห็น