ประกวดออกแบบโลโก้ Robot of Things

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ munch

ดีไซเนอร์ munch ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 11 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ประกวดออกแบบโลโก้ Robot of Things

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

เกี่ยวกับ Robotic and Automation Systems, Machine Learning, Industrial Internet of Things งานพัฒนานวัตกรรม "ความสุขของมวลมนุษย์ คือ หน้าที่ของโรบอทอัจฉริยะ" ประมาณว่า "Human Happiness is the responsibility of smart robot"

ชื่อโลโก้

Robot of Things (RoT)/ หุ่นยนต์ของสรรพสิ่ง

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัยและเรียบง่าย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ตรายาง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

sureerat

แสดงความคิดเห็น