ประกวดออกแบบโลโก้ Time to Tale

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ประกวดออกแบบโลโก้ Time to Tale

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ขายสินค้าหลักๆเป็นนาฬิกา สินค้ารองเป็นเครื่องประดับต่างๆ

ชื่อโลโก้

Time to Tale

ตราสัญลักษณ์

สิ่งที่บอกถึงเวลา

รูปทรงของโลโก้

กลมหรือสีเหลี่ยม

โทนสี

ไม่กำหนด

แนวทางการออกแบบ

มนต์ขลัง เวทย์มนต์ เทพนิยาย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ทำตรายางและขึ้นโลโก้บน facebook เพจ

รายละเอียดอื่นๆ

ต้องการรูปที่สื่อถึงความมีมนต์ขลังของเวลา มีเวทย์มนต์ เข้าถึงผู้หญิง 70% ชาย 30%

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

31245

แสดงความคิดเห็น