ประกวดออกแบบโลโก้ บริษัท หลื่อเจริญกิจ จำกัด

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ JPY D

ดีไซเนอร์ JPY D ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 17 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ประกวดออกแบบโลโก้ บริษัท หลื่อเจริญกิจ จำกัด

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

เป็นธุรกิจขายไข่ไก่และชิ้นส่วนไก่

ชื่อโลโก้

บริษัท หลื่อเจริญกิจ จำกัด, LueCharoenkij (LCK)

ตราสัญลักษณ์

อยากได้เป็นรูปไก่+ไข่ และมีตัวย่อ LCK

รูปทรงของโลโก้

สี่เหลี่ยม

โทนสี

แดง

แนวทางการออกแบบ

แนวแบบ "ทันสมัยและน่ารัก"

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ใช้เป็นตราสินค้า

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

psam

แสดงความคิดเห็น