ออกแบบโลโก้ Niche Media

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ Niche Media

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

สร้าง Digital Content สำหรับงานโฆษณาออนไลน์

ชื่อโลโก้

niche media

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย

รายละเอียดอื่นๆ

ฟรีสไตล์ครับ

กลุ่มเป้าหมาย

บันเทิง

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

saruti

แสดงความคิดเห็น