ประกวดออกแบบโลโก้ JIVA hotel

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ PIECEWORK

ดีไซเนอร์ PIECEWORK ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 23 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ประกวดออกแบบโลโก้ JIVA hotel

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

โรงแรม ระดับ 3ดาว

ชื่อโลโก้

JIVA hotel หรือ JIVA VAVEE หรือ JIVA LIFE ชื่อยังไม่ระบุเพราะรอการจดทะเบียน พร้อมโลโก้

โทนสี

สีเขียว

แนวทางการออกแบบ

เรียบง่าย ดูธรรมชาติ

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

สัญลักษณ์ ของโรงแรม

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

pad88888

แสดงความคิดเห็น