ประกวดออกแบบโลโก้ เทพไทยคิชเช่น

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ WEEYUO

ดีไซเนอร์ WEEYUO ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 17 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ประกวดออกแบบโลโก้ เทพไทยคิชเช่น

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ร้านอาหารไทยร่วมสมัยในประเทศญี่ปุ่น

ชื่อโลโก้

Thep Thai Kitchen

แนวทางการออกแบบ

สื่อให้เห็นความเป็นไทย อ่อนช้อยอย่างไทย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ใช้ทำโลโก้ร้านอาหาร

รายละเอียดอื่นๆ

เน้นความเป็นไทย ที่ชาวต่างชาติเห็นแล้วรู้ว่า นี่คือร้านอาหารไทย
อยากได้โลโก้ร้านที่มีความอ้อนช้อยในตัว แต่ก็ดูเป็นContemporary art อยู่ในนั่นด้วยค่ะ

กลุ่มเป้าหมาย

อาหาร

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

Aoommy

แสดงความคิดเห็น