ประกวดออกแบบโลโก้ SWEET BREAD

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ประกวดออกแบบโลโก้ SWEET BREAD

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ร้านขายขนมปัง ทำเองภายในครอบครัว ทำวันต่อวัน ไม่ใช้สารกันบูด เน้นวัถตุดิบที่สด ส่วนมากไส้ขนมจะทำเอง

ชื่อโลโก้

SWEET BREAD

ตราสัญลักษณ์

ขนมปัง,อุปกรณ์ทำขนม

รูปทรงของโลโก้

กลม

โทนสี

สีพาสเทล

แนวทางการออกแบบ

เรียบง่าย,ทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ติดสินค้า,ป้ายหรือสกิตเกอร์ร้าน

กลุ่มเป้าหมาย

อาหาร

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

159113

แสดงความคิดเห็น