ประกวดออกแบบโลโก้ CHIANG MAI - CHINA INTERNATIONAL EDUCATION

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ ekkadesign

ดีไซเนอร์ ekkadesign ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 14 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ประกวดออกแบบโลโก้ CHIANG MAI - CHINA INTERNATIONAL EDUCATION

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

จัดคอร์สสำหรับคนจีนเข้ามาเรียนรู้ ฝึกอบรม ทัศนศึกษา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย เช่น คอร์สการเรียนภาษาไทยผ่านกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ต่างๆในเชียงใหม่ (ทำอาหาร ฟ้อนรำ ทำนาเกษตรผสมผสาน ขันโตก แต่งกายชุดล้านนา ฯลฯ) รวมทั้งบริการติดต่อประสานงานและให้ข้อมูลแก่คนจีนที่ประสงค์ในการเข้าดูงาน ศึกษาต่อ หรือฝึกอบรมระยะสั้นในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนทุกระดับ ดำเนินการครบวงจร

ชื่อโลโก้

CHIANG MAI - CHINA INTERNATIONAL EDUCATION

ตราสัญลักษณ์

ดีไซเนอร์ออกแบบ

รูปทรงของโลโก้

กลม

โทนสี

แดง

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ตรายาง

เวปไซต์หรือแฟนเพจ

ยังไม่มี-รอออกแบบโลโก้เสร็จก่อน

รายละเอียดอื่นๆ

CHIANG MAI - CHINA INTERNATIONAL EDUCATION COMPANY LIMITED (CCIE Co.,Ltd.)
บริษัท เชียงใหม่-ไชน่า อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

กลุ่มเป้าหมาย

การศึกษา

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

271859

แสดงความคิดเห็น