ประกวดออกแบบโลโก้ ภราภิญ คลินิก

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ if else

ดีไซเนอร์ if else ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 11 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ประกวดออกแบบโลโก้ ภราภิญ คลินิก

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

คลินิกแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง เส้นผม และเล็บ

ชื่อโลโก้

ภราภิญคลินิก parapin clinic

รูปทรงของโลโก้

กลม รี

โทนสี

ฟ้า เทา เงิน

แนวทางการออกแบบ

เรียบ ดู professional

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ป้่ายร้าน ถุงร้าน

รายละเอียดอื่นๆ

แยากให้ดูเป็น สุขภาพ มากกว่าเสริมความคิด
งามอย่างเดียว

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องสำอาง

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

482459

แสดงความคิดเห็น