ประกวดออกแบบโลโก้ NatureSecret

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Moon_Walk

ดีไซเนอร์ Moon_Walk ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 19 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ประกวดออกแบบโลโก้ NatureSecret

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

สบู่ organic handmade

ชื่อโลโก้

NatureSecret

ตราสัญลักษณ์

NS

รูปทรงของโลโก้

ทรงกลม

โทนสี

ไม่ต้องมีโทน เพราะจะเอามาทำครั่งค่ะ

แนวทางการออกแบบ

หรูหรา ทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

นำไปใช้ทำครั่ง

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

fonny1987

แสดงความคิดเห็น