ออกแบบโลโก้ Samong software

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ TSU Design

ดีไซเนอร์ TSU Design ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 16 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ Samong software

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

วิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์
เป้าหมายคือ สร้างอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนซอฟต์แวร์
นำมาสร้างแอพพลิเคชันในทุกแพลตฟอร์ม เพื่อกลายเป็นระบบ
เอไอ อัจฉริยะ

ชื่อโลโก้

Samong software

แนวทางการออกแบบ

แนวทางการออกแบบ ตามสโลแกน เพื่อนคู่คิด ดูแลชีวิตล้ำสมัย

รายละเอียดอื่นๆ

ความรู้สึกในโลโก้ น่าจะต้องประมาณ apple ใช้จิตความรู้สึกในการออกแบบเพื่ออนาคตที่มีความสุขและสำเร็จ มีสติ ตื่นรู้ เบิกบานของผู้คน

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

samong

แสดงความคิดเห็น