ออกแบบโลโก้ Tazane

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ HappyBank

ดีไซเนอร์ HappyBank ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 13 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ Tazane

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

รับงานเอกชนทั่ว ไป ราชการ บริการ โรงแรม อาหาร ส่งออก นำเข้า

ชื่อโลโก้

Tazane Lee holding co.,ltd

ตราสัญลักษณ์

อะไรที่สื่อถึงความสำเร็จ มั่งคั่ง

รูปทรงของโลโก้

วงกลม หรืออื่นที่เหมาะสม

โทนสี

แดง ไม่เอาเขียว ส้ม

แนวทางการออกแบบ

หรูหรา ทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

.ทำตรายาง โลโก้ฉลากติดสินค้า(อาหาร)

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

boayta

แสดงความคิดเห็น