ประกวดออกแบบโลโก้ Edu-care Tech

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ประกวดออกแบบโลโก้ Edu-care Tech

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา เป็นงานขายระบบจำลองการผลิตในอุตสาหกรรม รวมถึงหุ่นยนต์อัตโนมัติ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาและระดับก่อนปริญญา

ชื่อโลโก้

Edu-care Tech

โทนสี

โทนสีเทาเข้ม-นำ้เงิน

แนวทางการออกแบบ

เน้นโทนเรียบง่าย แต่ทันสมัย พร้อมสร้างความน่าเชื่อถือ

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

นำโลโก้ไปใช้ในการจดบริษัท และทำตรายาง และเริ่มสร้าง Branding

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

citroen

แสดงความคิดเห็น