ประกวดออกแบบโลโก้ PM ANDAMAN TOUR

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ประกวดออกแบบโลโก้ PM ANDAMAN TOUR

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทะเล , แพ็คเกจทัวร์

ชื่อโลโก้

PM ANDAMAN TOUR

รูปทรงของโลโก้

ทรงโลโก้แบบ กลม หรือ สี่เหลี่ยมก็ได้

แนวทางการออกแบบ

ต้องการแนวทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

นำมาใช้ตั้งรูปโปรไฟล์แฟนเพจ และ ทำตรายาง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

candyneay

แสดงความคิดเห็น