ออกแบบโลโก้ 印象泰国

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ 印象泰国

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ร้านอาหารไทย(เปิดที่จีน)

ชื่อโลโก้

印象泰国

ตราสัญลักษณ์

ออกแนวไทย ๆ วัฒนธรรมไทย เช่น ช้าง มะพร้าว ยักษ์ อื่นๆ

รูปทรงของโลโก้

วงกลม

แนวทางการออกแบบ

หรูหรา ทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ป้ายร้าน โลโก้ร้าน

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

Admin

แสดงความคิดเห็น