ประกวดออกแบบโลโก้ เชอร์รี่

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ IMSatrong

ดีไซเนอร์ IMSatrong ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 9 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ประกวดออกแบบโลโก้ เชอร์รี่

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

น้ำปลาร้าปรุงรส

ชื่อโลโก้

เชอร์รี่

รายละเอียดอื่นๆ

แนบโลโก้ที่ออกแบบเอง ซึ่งไม่ดีเลยจะออกแบบใหม่ค่ะ

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

cheryboon

แสดงความคิดเห็น