ออกแบบโลโก้ Enjoysleeping

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ handmade3d

ดีไซเนอร์ handmade3d ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 29 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ Enjoysleeping

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

กำลังจะทำพวกหมอน bedding

ชื่อโลโก้

Enjoysleeping

ตราสัญลักษณ์

ออกแบบให้ด้วยค่ะ

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย เรียบง่าย มีระดับ

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ทำแบรนด์สินค้า

รายละเอียดอื่นๆ

ฟ้อนต์แนวๆ

กลุ่มเป้าหมาย

พาณิชย์

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

467764

แสดงความคิดเห็น