ประกวดออกแบบโลโก้ O2K Innovation

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ ekkadesign

ดีไซเนอร์ ekkadesign ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 26 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ประกวดออกแบบโลโก้ O2K Innovation

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

บริษัท โอทูเค อินโนเวชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ขายอุปกรณ์และเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรม ทันสมัย ใช้งานในฟาร์มสุกรเช่น รางอาหารควบคุมด้วย App ที่สั่งจ่ายอาหารด้วยมือถือ เครื่องควบคุมการให้ยาละลายน้ำ กล่องกกเพิ่มอุณหภมิลูกหมู เป็นต้น เราออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตามยุค การทำฟาร์มยุค 4.0 นอกจากนี้เรายังขายอาหารสัตว์ ยาผสมอาหาร ยาละลายน้ำ วิตามิน แร่ธาตุ นมชงสำหรับสุกร

ชื่อโลโก้

O2K Innovation

แนวทางการออกแบบ

หรูหรา ทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ทำตรายาง

รายละเอียดอื่นๆ

บ.โอทูเค อินโนเวชั่น จำกัด
O2K Innovation Co,Ltd.
Slogan: We design for your benefit

กลุ่มเป้าหมาย

เทคโนโลยี

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

903099

แสดงความคิดเห็น