ออกแบบโลโก้ Big Toyland

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ TSU Design

ดีไซเนอร์ TSU Design ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 23 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ Big Toyland

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

การเรียนที่สนุกสนานโดยผ่านการเล่นของเด็กวัยอนุบาล ขายหนังสือปากกาพูดได้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนและขายของเล่นเพื่อการศึกษาเสริมสร้างกล้ามเนื้อ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กวัยอนุบาล

ชื่อโลโก้

Big Toyland

รูปทรงของโลโก้

วงรี

โทนสี

โทนสีที่แสดงถึงความสดใส ร่าเริง สนุกสนาน

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ทำตรายางและอนาคตจะทำเวปไซด์

รายละเอียดอื่นๆ

อยากสื่อให้เห็นถึงการเรียนอย่างสนุกสนานของเด็กเล็กโดยการเล่นและความสามารถของเด็กเล็กในการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

การศึกษา

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

85825

แสดงความคิดเห็น