ออกแบบโลโก้ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Mee Maimak

ดีไซเนอร์ Mee Maimak ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 23 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
เป็นหน่วยงานรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามข้อ 2
ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 56/2560 เรื่อง
การจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560
เป็นหน่วยงานภายใต้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ นายกรัฐมนตรี
โดยมีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์น้ำ
บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ พิจารณาแผนงาน งบประมาณโครงการ
และมอบหมายงานเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเท
ศเกิดความสมดุล
และสานต่องานด้านการจัดการทรัพยากรน้ำของ ร. 9
และขับเคลื่อนงานด้านการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริของ ร.10

ชื่อโลโก้

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ตราสัญลักษณ์

พระพิรุณปางนั่งประทับทรงนาค 1 เศียร ( มองเข้าไปหันหน้าไปทางซ้ายมือ) และอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร ( เช่นมีคลื่นน้ำ สายน้ำ เป็นต้นครับ)

รูปทรงของโลโก้

เป็นทรงกลม / หรือ ทรงเหลี่ยมสูง

โทนสี

เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นหน่วยงานกำหนดและอำนวยการด้านการ จัดการน้ำ ผสมผสาน : ฟ้า / น้ำเงิน ( Pantone : Directoire Blue ( 18-4244 TCX,18-4244 TPX)

แนวทางการออกแบบ

มีแบบแผน ร่วมสมัย สื่อให้เห็นถึงหน้าที่หลักของหน่วยงาน / และสื่อถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ( ร.9 และ ร.10 ) กับการจัดการน้ำ เป็นโจทย์ของนายกรัฐมนตรีครับ

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

การนำโลโก้ไปใช้งาน ทำตรายาง / ใช้ในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น

รายละเอียดอื่นๆ

แนบโลโก้อันเก่าที่ออกแบบกันเอง เพื่อให้รู้ว่า ตราสัญลักษณ์ใช้อะไร

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

Admin
ความคิดเห็นที่ 1
dTATb  16/12/2560 23:41
ไม่ทราบว่าได้ส่งเรื่องให้ทาง กลุ่มศิลปะประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ดำเนินการจัดทำแบบไว้หรือไม่ครับ เนื่องจากหากเป็นตราสัญลักษณ์หน่วยงานราชการ โดยปกติจะให้ทางกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการจัดทำแบบ ยกเว้นจะมีหนังสือประกาศให้มีการแข่งขันเพื่อใช้ในการประกวดจึงจะสามารถให้บุคคลภายนอกส่งผลงานได้
(ขอสอบถามในฐานะอดีตนักวิชาการช่างศิลป์ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร นะครับ)
ขอแสดงความนับถือ
TAT CL
(ชื่อบัญชีดีไซเนอร์ www.design365days.com)

ความคิดเห็นที่ 2
Admin  17/12/2560 20:26
อันนีทางเขาสั่งงานให้เป็นระบบประกวดเลยครับ เพราะเขาต้องการดูหลายๆ แบบครับ

แสดงความคิดเห็น