ออกแบบโลโก้ วรัญ

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Peeranut

ดีไซเนอร์ Peeranut ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 16 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ วรัญ

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ขนม และ อาหารไทย โดยเน้นที่สูตรดั้งเดิม เป็นหลัก
อย่างไรก็ดีจะมีการแทรกสูตรและ presentation
ที่ได้รับการประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยและพฤติกรรมผู้บริโภคแล้ว
โดยมีอัตราส่วนสินค้าที่คงสูตรดั้งเดิม ต่อ สูตรประยุกต์คือ 70:30

ชื่อโลโก้

วรัญ (Warun)โดยคือการย่อมาจากชื่อเต็มของเจ้าของคือ วรัญชลี โดนเน้นไปที่ตลาดพรีเมียม

ตราสัญลักษณ์

สามารถใช้ภาพใบตองได้เท่านั้น โดยห้ามไมให้ใช้รูปบ้านทรงไทย หลังคาจั่วแบบไทย ลายวิจิตร หรือภาพและลายเส้นอะไรก็ตามที่บ่งบอกได้ถึงความเก่าแก่ของไทย ที่ไม่ได้ผันตามยุคสมัย

รูปทรงของโลโก้

วงกลม

แนวทางการออกแบบ

เรียบง่าย สีพื้น สื่อถึงความเป็นไทย ที่ไม่โบราณ แต่ก็ไม่ได้ดูทันสมัยจนไม่เหลือความกลิ่นไอความเป็นไทยไทย สามารถเข้าถึงได้ง่าย อ่านแลวเข้าใจโดยไม่ต้องตีความ

รายละเอียดอื่นๆ

เน้นเป็นตัวใหญ่บนโลโก้
i. วรัญ
ii. Warun
iii. คำโปรย: Where orginality bridged into the present

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

Warunchale

แสดงความคิดเห็น