ออกแบบโลโก้ DYE

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Tuckie_G

ดีไซเนอร์ Tuckie_G ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 28 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ DYE

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์คสามปลอดภัยเช่น ถุงมือทอ หน้ากากฝ้าย

ชื่อโลโก้

DYE

ตราสัญลักษณ์

ตามรูป

รูปทรงของโลโก้

กลม

โทนสี

โทนสีธรรมชาติ เช่น ขาว เขียว

แนวทางการออกแบบ

เน้นความรู้สึกปลอดภัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ติดสินค้า

รายละเอียดอื่นๆ

แนบโลโก้ที่ใช้อยู่ซึ่งไม่ชอบ ออกแบบใหม่ด่วน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

dongyang

แสดงความคิดเห็น