ออกแบบโลโก้ NICHA

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ TSU Design

ดีไซเนอร์ TSU Design ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 47 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ NICHA

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

กระเป๋าที่ทำด้วยวัตถุดิบธรรมชาติ โดยใช้วิธีการสาน และมีการตกแต่งด้วย ผ้าหรือหนัง หรือทั้งสองอย่าง ให้ดูทันสมัย และสากลมากขึ้น เป็นกระเป๋าที่ทำด้วยมือ

ชื่อโลโก้

NICHA

ตราสัญลักษณ์

สโลแกน "Style your life"

แนวทางการออกแบบ

เรียบง่าย เล่นฟ้อนต์ ดูความเป็นไทย แต่ดู Modern

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

Sirichet

แสดงความคิดเห็น