ออกแบบโลโก้ B home 999

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ bbdesign

ดีไซเนอร์ bbdesign ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 32 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ B home 999

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

เป็น apartment นักศึกษา

ชื่อโลโก้

B home 999

ตราสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ ตึก เกี่ยวกับผึ้ง โลโก้อยากให้มีตัวผึ้งด้วย

แนวทางการออกแบบ

ดูหรู ภูมฐาน จับต้องได้ เห็นแล้วมี เอกลักษณ์ของตังเอง

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ทำตรายางได้

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

95property

แสดงความคิดเห็น