ออกแบบโลโก้ Live by Nature

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ K design

ดีไซเนอร์ K design ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 21 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ Live by Nature

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ผลิตภัณฑ์ไม้

ชื่อโลโก้

Live by nature

ตราสัญลักษณ์

ต้นไม้ ป่า กวาง ใบไม้

รูปทรงของโลโก้

กลม รี

โทนสี

เขียว น้ำตาล

แนวทางการออกแบบ

เรียบง่าย ธรรมชาติ

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

พิมลงบนสินค้าประเภทไม้

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

17315

แสดงความคิดเห็น