ออกแบบโลโก้ Charlie

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ TSU Design

ดีไซเนอร์ TSU Design ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 13 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ Charlie

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

Positioning: selling international, nutritious, and delicious food.

ชื่อโลโก้

Charlie’s

ตราสัญลักษณ์

เน้น typo ที่ดูเรียบ แต่มีความแตกต่าง

รายละเอียดอื่นๆ

Logo “Charlie’s”

- Brand: Charlie’s

- Positioning: selling international, nutritious, and delicious food.

- Target market:
- 22-40 years old
- 80% female : 20% male
- Middle class
- 25K ++ monthly income

- Design scope:
- Minimal
- เน้น typo ที่ดูเรียบ แต่มีความแตกต่าง
- อ่อนโยนแต่แข็งแกร่ง
- มี element อื่นที่มีเสริมความแตกต่างของโลโก้ นอกจากเรื่องของ typo

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

Warunchale

แสดงความคิดเห็น