ออกแบบโลโก้ Origin Lively

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ TSU Design

ดีไซเนอร์ TSU Design ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 20 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ Origin Lively

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

เป็นธุรกิจเครื่องสำอางที่เน้นผลิตภัณธฑ์ที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตราย

ชื่อโลโก้

Origin Lively

รูปทรงของโลโก้

กลม

โทนสี

เน้นไปที่สีเขียวเป็นหลัก

แนวทางการออกแบบ

เรียบง่าย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ติดสินค้า

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องสำอาง

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

471813

แสดงความคิดเห็น