ออกแบบป้ายแขวนกล้วย ห๊อม หอม

ส่งตัวอย่างผลงานไม่เกิน 1 เมกะไบต์ ใส่ zip หรือ rar ห้ามใส่ข้อมูลการติดต่อลงในงานเด็ดขาด

ผู้ชนะคือ TSU Design

ดีไซเนอร์ TSU Design ได้รับคัดเลือกจากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1 คน

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบป้ายแขวนกล้วย ห๊อม หอม

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ขายกล้วย

ขนาดของป้าย

ส่งให้อีกที

รายละเอียดของป้าย

ส่งให้อีกที

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดเข้าร่วม

14/09/2560 15:45

เจ้าของโปรเจค

Admin

แสดงความคิดเห็น