ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อยอดขายที่ยอดเยี่ยม

ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อยอดขายที่ยอดเยี่ยม
หากคุณเข้าคำว่า บรรจุภัณฑ์ ว่าคือสิ่งที่ช่วยบรรจุสินค้า สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ช้นหนึ่งก่อนจะถูกนำไปขายหรือส่งต่อสู่ท้องตลาด ซึ่งในปัจจุบันนั้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ถือว่ามีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อผู้ผลิตสินค้า ด้วยรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่เปลี่ยนไปจนเป็นได้มากกว่าปกติเนื่องจากบรรจุภัณฑ์สามารถทำหน้าที่ส่งเสริมการขายช่วยกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ และในเวลาเดียวกันคุณสามารถใช้บรรจุภัณฑ์นี้เพื่อดึงเอาข้อดีและลดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆแทนการโปรโมทในส่วนอื่นๆได้อีกด้วย

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ออกจากการคิดสร้างสรรค์ให้แตกต่างหรือสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่หากจะให้งานออกมาดีต้องมีการวางแผนพัฒนาในการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้หลักของการตลาดที่เราเรียกว่า แบบ WHY, WHO, WHERE, WHAT, WHEN, HOW และ HOW MUCH ซึ่งเราสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ทุกประเภท เริ่มกันเลยที่

1. WHY เราต้องทราบก่อนว่าทำไมผลภัณฑ์หรือสินค้านั้นต้องออกมาให้เป็นแบบนี้ ทำไมต้องสินค้าต้องออกมาหน้าตาแบบนั้น และทำไมผู้บริโภคถึงต้องเลือกสินค้าของคุณเพื่อให้สามารถครอบคลุมฐานลูกค้าให้ถูกต้องและรอบด้านนั่นเอง
2. WHO หลังจากนั่นให้คุณมองหาว่าใครที่ต้องการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณออกแบบใหม่เสร็จแล้ว หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าฐานการตลาดนั่นเอง ซ่งมีมีสำคัญอย่างมากต่อการเริ่มต้นจำหน่ายสินค้าเพราะเราอย่าลืมฐานลูกค้าของสินค้าแต่ละอย่างไม่เหมือนกันแต่หากสินค้าของคุณสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยก็ควรมีการออกแบบที่คลอบคลุมและสามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้จริงๆ
3. WHERE ถัดมาในโปรเซสของการจัดจำหน่ายหรือการมองหาตลาดในการวางขายว่าเราต้องการเน้นที่ไหน สถานที่ที่จะวางจำหน่ายสินค้าอยู่ที่ไหน มีความครอบคลุมพื้นที่มากน้อยแค่ไหน
4. WHAT สิ่งนี้จะช่วยให้มองหาจุดเด่นจุดด้อยของคุณอะไร จุดมุ่งหมายการพัฒนาบรรจุภัณฑ์คืออะไร เพื่อข้ามข้อจำกัดในการออกแบบให้สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างไม่หยุดยั้งนั่นเอง เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มจุดขายของสินค้าและประโยชน์ในการใช้งานของบรรจุภัณฑ์
5. WHEN แล้วเมื่อไหร่ถึงจะเหมาะสมกับการวางขายการจัดจำหน่ายสิ่งนี้คือสิ่งที่เราไม่ควรมองข้าม ด้วยความเหมาะสมของช่วงเวลาต่างๆเราจำเป็นต้องวางแผนคู่กับการตลาดตั้งแต่การเริ่มงานจนเมื่อพัฒนาเสร็จ

ถัดมาที่ 2 อย่างสุดท้ายนั้นคือ HOW ซึ่งเราต้งเข้าใจให้ถูกและมั่นใจว่าเราจะพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ในไปทิศทางใด วัสดุแบบใด ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาได้อย่างไม่ยากนัก จากนั้นคุณจะสามารถกำหนดราคา HOW MUCH เพื่อจะได้กำหนดงบประมาณซึ่งวิธีนี้เองจะช่วยทำให้การออกแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนักออกแบบไปยังเป้าหมายของบริษัทที่ต้องการได้

บทความที่เกี่ยวข้อง